Wachtwoord vergeten?

Wat doet VZCtalent voor u?

Breng de kwaliteiten van uw medewerkers in kaart en faciliteer de zelforganisatie en ontplooiing van uw teams. VZCtalent is een toegankelijk programma waarin ontwikkeling met behulp van analyses centraal staat.

Voor de medewerker betekent dit: de mogelijkheid om eigen kwaliteiten en verbeterpunten gemakkelijk te kunnen inzien en te monitoren, zichzelf vanuit iemand anders' perspectief te kunnen bekijken en een overzichtelijk persoonlijk ontwikkelplan (pop) bij te kunnen houden.

Voor het management betekent dit: in één oogopslag inzicht krijgen in kwaliteiten en gedrag binnen de organisatie. VZCtalent brengt prestaties, kwaliteiten en potentieel van de medewerkers in kaart, en bevordert de betrokkenheid en ontwikkeling van de medewerkers.

Wat doet VZCtalent voor u?

De medewerker:

Ik kan nu eindelijk zien hoe anderen denken over mijn functioneren binnen mijn organisatie. Ik hoef me niet meer af te vragen, waarvan mijn leidinggevende verwacht dat ik extra aandacht aan besteed.

Nu weet ik zeker dat mijn sterke kanten belicht worden.

Human resource management:

Nu heb ik toegang tot heldere en flexibele data op zowel individueel als team- en organisatie-niveau. Ik kan eenvoudig en gericht sturen op ontwikkeling en doorstroom van mijn medewerkers.

Door de lage kosten en hoge efficiëntie ga ik verantwoord om met het opleidingsbudget. Eindelijk behoort het papieren dossier voor mij tot het verleden.

Leidinggevende / management:

Nu heb ik eenvoudig inzicht in het gedrag, de ontwikkeling en de kwaliteiten van zowel mijn team als mijn individuele medewerkers. VZCtalent vergemakkelijkt voor mij het voeren van functioneringsgesprekken met de medewerkers.

Doordat VZCtalent een opstap van zelfstandigheid naar zelforganisatie oplevert, verdwijnt er een last van mijn schouders.

Directie:

Mijn medewerkers zijn gemotiveerder en betrokkener bij hun eigen ontwikkeling. Ik haal een hoger rendement uit mijn medewerkers, omdat hun potentieel optimaal benut wordt.

Ik kan strategische beslissingen nemen op basis van tastbare gegevens.

Nieuws - Nieuwe privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving actief geworden. Het doel van deze nieuwe wetgeving is het beschermen van uw persoonsgegevens. Voor ons bij VZCtalent houdt dit in dat we goed moeten nadenken welke gegevens we nou echt nodig hebben en hoe lang we deze gegevens nodig hebben. Naar aanleiding van deze wetgeving hebben wij ons Privacybeleid gewijzigd. Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of kunt u contact met ons opnemen.

Geschreven door Frank Kuipers op 25 mei 2018

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal je per kwartaal voorzien van de nieuwste ontwikkelingen van VZC talent.


Contact

Bezoekadres:
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
Postadres:
Postbus 237
5670 AE Nuenen
T 040 263 1175
F 040 284 5275
E info@vzctalent.nl

VZCtalent © Copyright 2018